loader

Nhãn xác nhận được in mã QR code và dán trên bao bì.

Nhãn trước:

This image has an empty alt attribute; its file name is Tem-Hugar-1-14cm-x-18cm-w.jpg

Nhãn sau:

This image has an empty alt attribute; its file name is Tem-Hugar-3-10cm-x-13cm-w.jpg

Vietnano MCS Co., ltd kính báo để quý khách hàng cùng biết

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.