loader
--------3

Mã vạch ngừng sử dụng theo thông báo

Item NameTỏi đen Hugar một tép
Tỏi đen Hugar một tép 100 gam
Tỏi đen Hugar một tép, Đóng gói trong túi PE, 100 gam
item Data Languagevi
Return CodeQuery Successful [0]
Last change dateJan. 22, 2020
Trade Item Classification
GPC Category Code10000590
GPC Category NameFood/Beverage/Tobacco Variety Packs
Information Provider
GLN8938531650000
NameCông ty TNHH Một thành viên Sản xuất – Thương mại – Dịch vụ Vietnano
Requested Key
CodeGTIN
Value8938531650024

https://hugar.vietnano.com/