--------3
Item Name Tỏi đen Hugar một tép
Tỏi đen Hugar một tép 250 gam
Tỏi đen Hugar một tép, Đóng gói trong túi PE, 250 gam
item Data Language vi
Return Code Query Successful [0]
Last change date Jan. 22, 2020
Information Provider
GLN 8938531650000
Name Công ty TNHH Một thành viên Sản xuất – Thương mại – Dịch vụ Vietnano
Requested Key
Code GTIN
Value 8938531650031

https://hugar.vietnano.com/