loader
--------3

Mã vạch ngừng sử dụng theo thông báo

Item NameTỏi đen Hugar một tép
Tỏi đen Hugar một tép 250 gam
Tỏi đen Hugar một tép, Đóng gói trong túi PE, 250 gam
item Data Languagevi
Return CodeQuery Successful [0]
Last change dateJan. 22, 2020
Information Provider
GLN8938531650000
NameCông ty TNHH Một thành viên Sản xuất – Thương mại – Dịch vụ Vietnano
Requested Key
CodeGTIN
Value8938531650031

https://hugar.vietnano.com/