Item Name Tỏi đen Hugar một tépTỏi đen Hugar một tép 500 gamTỏi đen Hugar một tép, Đóng gói trong túi PE, 500 gam item Data Language vi Return Code Query Successful [0] Last change date Jan. 22, 2020 Information Provider GLN 8938531650000 Name Công ty TNHH Một thành viên Sản xuất – Thương mại […]

Item Name Tỏi đen Hugar một tépTỏi đen Hugar một tép 250 gam Tỏi đen Hugar một tép, Đóng gói trong túi PE, 250 gam item Data Language vi Return Code Query Successful [0] Last change date Jan. 22, 2020 Information Provider GLN 8938531650000 Name Công ty TNHH Một thành viên Sản xuất – Thương […]

Item Name Tỏi đen Hugar một tépTỏi đen Hugar một tép 100 gamTỏi đen Hugar một tép, Đóng gói trong túi PE, 100 gam item Data Language vi Return Code Query Successful [0] Last change date Jan. 22, 2020 Trade Item Classification GPC Category Code 10000590 GPC Category Name Food/Beverage/Tobacco Variety Packs Information Provider GLN […]

Item Name Tỏi đen Hugar một tépTỏi đen Hugar một tép 50 gam Tỏi đen Hugar một tép, Đóng gói trong túi PE, 50 gam item Data Language vi Return Code Query Successful [0] Last change date Jan. 22, 2020 Trade Item Classification GPC Category Code 10000590 GPC Category Name Food/Beverage/Tobacco Variety Packs Information Provider […]