Coplus

Công ty cổ phần tư vấn và đầu tư Cộng Hưởng (CoPLUS) được thành lập ngày 11/03/2016 bởi ba đồng sáng lập. CoPLUS có một không gian làm việc chung, là một địa chỉ tư vấn uy tín tại Huế và khu vực miền Trung phục vụ doanh nghiệp đối với nhà đầu tư và khách hàng quốc tế muốn kinh doanh tại thị trường Việt Nam. CoPLUS cung cấp địa điểm làm việc, dịch vụ ươm tạo doanh nghiệp, dịch vụ tư vấn quản lý và đầu tư và dịch vụ quản lý hành chính.

Cuối năm 2017, CoPLUS chính thức tiếp xúc với Vietnano MCS qua cuộc thi Khởi nghiệp Thừa Thiên Huế 2017. Hiện nay CoPLUS đang tiến hành hợp đồng ươm tạo và giúp đỡ cho Vietnano MCS phát triển trong lĩnh vực hoạt động ứng dụng khoa học kỹ thuật vào đời sống.

Comments are closed.