Hỏi đáp

Q?

Vietnano MCS Co., ltd chủ yếu làm việc ở lĩnh vực nào?

A.

Vietnano MCS Co., ltd là công ty Khoa học công nghệ chuyên phát triển công nghệ và chuyển giao các hệ thống kiểm soát và xử lý ô nhiễm môi trường.

  • Vật liệu xúc tác xử lý nước và không khí
  • Hệ thống xử lý nước thải
  • Hệ thống xử lý khí thải

Q?

Ngoài lĩnh vực chính, Vietnano MCS Co., ltd còn phát triển những lĩnh vực nào?

A.

Ngoài lĩnh vực chính, với định hướng trở thành một trong những công ty khoa học và công nghệ hàng đầu với những ứng dụng tiên tiến phục vụ cho sự phát triển bền vững của công nghiệp Việt Nam, chúng tôi còn đầu tư các lĩnh vực:

  • Công nghệ chế biến sau thu hoạch
  • Thiết bị lọc nước
  • Công nghệ xanh hỗ trợ nông nghiệp

Q?

Những công nghệ nào đã sẵn sàng chuyển giao?

A.

Qua nhiều năm nghiên cứu, Vietnano MCS Co., ltd đã sẵn sàng chuyển giao các công nghệ sau:

  • Hệ thống xử lý khí thải có chứa NH3 và khí thải nhiễm mùi do quá trình sấy nguyên liệu có nguồn gốc động vật
  • Hệ thống tách SO2 trong khí thải lò luyện quặng.
  • Hệ thống xử lý bụi lò đốt, lò nung
  • Hệ thống lên men tỏi đen tự động