Năm 2015, Công ty TNHH Một thành viên Sản xuất – Thương mại – Dịch vụ Vietnano chính thức thành lập. Giấy phép được cấp bởi Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế.

Tên Tiếng Anh: Vietnano Manufacturing Commercial Services One Member Limited Company.

Vốn điều lệ: 250 triệu đồng.

Vietnano MCS Co., ltd. thực hiện đăng ký để khởi nghiệp trong lĩnh vực Nghiên cứu và pháp triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ thuật.