Tháng 3 năm 2019, sau một thời gian nghiên cứu và thử nghiệm, Vietnano MCS CO., ltd đưa dòng vật liệu VAN vào sản xuất. VAN là dòng vật liệu lai sử dụng kết hợp than hoạt tính và các xúc tác nano hiệu năng cao để xử lý các vấn đề về khí thải, nước thải.