loader

We work with you to address your most critical business priorities.

There are many variations of passages of Lorem Ipsum available, but the majority have suffered alteration in some form, by injected humour, or randomised words which don’t look even slightly believable.

  • Category : Sự phát triển của Vietnano Xử lý khí thải Xử lý nước thải

Tháng 3 năm 2019, sau một thời gian nghiên cứu và thử nghiệm, Vietnano MCS CO., ltd đưa dòng vật liệu VAN vào sản xuất. VAN là dòng vật liệu lai sử dụng kết hợp than hoạt tính và các xúc tác nano hiệu năng cao để xử lý các vấn đề về khí thải, nước thải.