Dịch vụ quảng cáo online

Trong thời đại mới , Tiếp thị trực tuyến đóng vai trò quan trọng không kém gì công việc tiếp thị và quảng bá thương hiệu truyền thống. Với 26 triệu người dùng Internet năm 2019 thì Internet đã chiếm 90% dân số và 99% những người có thu nhập và dân trí cao nhất Việt nam.  Vietnano Media tiên phong trong lĩnh vực Khảo sát thị trường trực tuyến và Tiếp thị trực tuyến sẽ tư vấn và thực hiện các chiến dịch tiếp thị Internet với mọi quy mô ngân sách khác nhau. Sự khác biệt lớn nhất và nổi bật nhất của Vietnano Media đó là SÁNG TẠO cho THƯƠNG HIỆU SỐ đồng hành với KINH NGHIỆM 10 năm thực hiện KHẢO SÁT và thực hiện các chiến dịch QUẢNG BÁ TRỰC TUYẾN trên Google , Facebook, Zalo, Tiktok….

Comments are closed.