loader

Vietnano cùng các đối tác thiết kế và chuyển giao các hệ thống trực tuyến giám sát ăn mòn trong lĩnh vực công nghiệp, triển khai công tác chống ăn mòn trong công nghiệp và các dự án giám sát trực tuyến. Chúng tôi cung cấp giải pháp, thiết bị giám sát ăn mòn, tư vấn kỹ thuật, thiết kế sơ đồ và các dịch vụ kỹ thuật khác. Chúng tôi cung cấp thiết bị nghiên cứu trong lĩnh vực điện hoá; phát triển các thiết bị phân tích, cảm biến.

Kiểm tra, giám sát ăn mòn

Dòng thiết bị kiểm tra và giám sát ăn mòn CST áp dụng cho các đường ống thu gom và vận chuyển chất, các công trình bê tông cốt thép, giám sát môi trường, bảo vệ cathod trong lĩnh vực công trình dầu khí, lọc hoá dầu, năng lượng (tháp điện gió, trạm biến áp cao thế), phòng chứa máy chủ, hệ thống cấp thoát nước đô thị, cầu, đường hầm và các ngành công nghiệp khác.

Các giải pháp thu thập dữ liệu để kiểm soát ăn mòn và dự báo rủi ro trong các ngành công nghiệp để đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh.

Công cụ nghiên cứu

Cung cấp máy phân tích, trạm điện hóa dòng CorrTest® , là công cụ nghiên cứu điện hoá tiên tiến có độ chính xác cao, dùng cho các nghiên cứu chuyên sâu về điện hoá như: ăn mòn kim loại, cảm biến, năng lượng, vật liệu bán dẫn,…