0_1348467466653

Xử lý khí thải
công nghiệp

Chúng tôi khảo sát, đánh giá, tư vấn các phương án xử lý được tối ưu và thi công các hệ thống xử lý khí thải nhiễm mùi trong công nghiệp.

commercial-water-softener-albuquerque-1200x0-c-default

Xử lý nước
và nước thải

Áp dụng các công nghệ xúc tác xanh trong xử lý nước thải, Vietnano MCS Co., ltd luôn đảm bảo cho đối tác sự an toàn tối ưu trong xử lý các nguồn nước.

DSC_1231

Thực nghiệm
và chuyển giao

Vietnano MCS Co., ltd có đội ngũ các nhà nghiên cứu thực nghiệm, các chuyên gia thử nghiệm công nghệ để áp dụng vào sản xuất

vietnano-banner

Đánh giá
và cải tiến

Chuyên gia từ các lĩnh vực luôn sẵn sàng thực hiện việc đánh giá các rủi ro, phân tích, tư vấn và thực hiện việc cải tiến công nghệ, nâng cao hiệu suất

Lựa chọn theo nhu cầu của bạn

Lựa chọn