--------3

[mp_row bg_video_youtube_repeat=”true” bg_video_youtube_mute=”true” bg_video_repeat=”true” bg_video_mute=”true”]

[mp_span col=”12″ classes=”motopress-space”]

[mp_space margin=”none,50,none,none”]

[/mp_span]

[/mp_row]

[mp_row bg_video_youtube_repeat=”true” bg_video_youtube_mute=”true” bg_video_repeat=”true” bg_video_mute=”true”]

[mp_span col=”3″]

[mp_row_inner bg_video_youtube_repeat=”true” bg_video_youtube_mute=”true” bg_video_repeat=”true” bg_video_mute=”true”]

[mp_span_inner col=”12″]

[mp_image id=”2501″ size=”full” link_type=”custom_url” link=”#” target=”false” align=”left”]

[/mp_span_inner]

[/mp_row_inner]

[mp_row_inner bg_video_youtube_repeat=”true” bg_video_youtube_mute=”true” bg_video_repeat=”true” bg_video_mute=”true”]

[mp_span_inner col=”12″]

[mp_heading]

Xử lý khí thải
công nghiệp

[/mp_heading]

[/mp_span_inner]

[/mp_row_inner]

[mp_row_inner bg_video_youtube_repeat=”true” bg_video_youtube_mute=”true” bg_video_repeat=”true” bg_video_mute=”true”]

[mp_span_inner col=”12″]

[mp_text]

Chúng tôi khảo sát, đánh giá, tư vấn các phương án xử lý được tối ưu và thi công các hệ thống xử lý khí thải nhiễm mùi trong công nghiệp.

[/mp_text]

[/mp_span_inner]

[/mp_row_inner]

[/mp_span]

[mp_span col=”3″]

[mp_row_inner bg_video_youtube_repeat=”true” bg_video_youtube_mute=”true” bg_video_repeat=”true” bg_video_mute=”true”]

[mp_span_inner col=”12″]

[mp_image id=”2503″ size=”full” link_type=”custom_url” link=”#” target=”false” align=”left”]

[/mp_span_inner]

[/mp_row_inner]

[mp_row_inner bg_video_youtube_repeat=”true” bg_video_youtube_mute=”true” bg_video_repeat=”true” bg_video_mute=”true”]

[mp_span_inner col=”12″]

[mp_heading]

Xử lý nước
và nước thải

[/mp_heading]

[/mp_span_inner]

[/mp_row_inner]

[mp_row_inner bg_video_youtube_repeat=”true” bg_video_youtube_mute=”true” bg_video_repeat=”true” bg_video_mute=”true”]

[mp_span_inner col=”12″]

[mp_text]

Áp dụng các công nghệ xúc tác xanh trong xử lý nước thải, Vietnano MCS Co., ltd luôn đảm bảo cho đối tác sự an toàn tối ưu trong xử lý các nguồn nước.

[/mp_text]

[/mp_span_inner]

[/mp_row_inner]

[/mp_span]

[mp_span col=”3″]

[mp_row_inner bg_video_youtube_repeat=”true” bg_video_youtube_mute=”true” bg_video_repeat=”true” bg_video_mute=”true”]

[mp_span_inner col=”12″]

[mp_image id=”2500″ size=”full” link_type=”custom_url” link=”#” target=”false” align=”left”]

[/mp_span_inner]

[/mp_row_inner]

[mp_row_inner bg_video_youtube_repeat=”true” bg_video_youtube_mute=”true” bg_video_repeat=”true” bg_video_mute=”true”]

[mp_span_inner col=”12″]

[mp_heading]

Thực nghiệm
và chuyển giao

[/mp_heading]

[/mp_span_inner]

[/mp_row_inner]

[mp_row_inner bg_video_youtube_repeat=”true” bg_video_youtube_mute=”true” bg_video_repeat=”true” bg_video_mute=”true”]

[mp_span_inner col=”12″]

[mp_text]

Vietnano MCS Co., ltd có đội ngũ các nhà nghiên cứu thực nghiệm, các chuyên gia thử nghiệm công nghệ để áp dụng vào sản xuất

[/mp_text]

[/mp_span_inner]

[/mp_row_inner]

[/mp_span]

[mp_span col=”3″]

[mp_row_inner bg_video_youtube_repeat=”true” bg_video_youtube_mute=”true” bg_video_repeat=”true” bg_video_mute=”true”]

[mp_span_inner col=”12″]

[mp_image id=”2502″ size=”full” link_type=”custom_url” link=”#” target=”false” align=”left”]

[/mp_span_inner]

[/mp_row_inner]

[mp_row_inner bg_video_youtube_repeat=”true” bg_video_youtube_mute=”true” bg_video_repeat=”true” bg_video_mute=”true”]

[mp_span_inner col=”12″]

[mp_heading]

Đánh giá
và cải tiến

[/mp_heading]

[/mp_span_inner]

[/mp_row_inner]

[mp_row_inner bg_video_youtube_repeat=”true” bg_video_youtube_mute=”true” bg_video_repeat=”true” bg_video_mute=”true”]

[mp_span_inner col=”12″]

[mp_text]

Chuyên gia từ các lĩnh vực luôn sẵn sàng thực hiện việc đánh giá các rủi ro, phân tích, tư vấn và thực hiện việc cải tiến công nghệ, nâng cao hiệu suất

[/mp_text]

[/mp_span_inner]

[/mp_row_inner]

[/mp_span]

[/mp_row]

[mp_row bg_video_youtube_repeat=”true” bg_video_youtube_mute=”true” bg_video_repeat=”true” bg_video_mute=”true”]

[mp_span col=”12″ classes=”motopress-space”]

[mp_space margin=”none,50,none,none”]

[/mp_span]

[/mp_row]

[mp_row bg_video_youtube_repeat=”true” bg_video_youtube_mute=”true” bg_video_repeat=”true” bg_video_mute=”true”]

[mp_span col=”12″]

[mp_row_inner bg_video_youtube_repeat=”true” bg_video_youtube_mute=”true” bg_video_repeat=”true” bg_video_mute=”true”]

[mp_span_inner col=”12″]

[mp_code]

[cherry_parallax image=”innovation.png” speed=”height” invert=”false”]

Lựa chọn theo nhu cầu của bạn

[button text=”Lựa chọn” link=”https://vietnano.com/portfolio/” style=”default” size=”large” target=”_self” display=”inline” icon=”no”][/cherry_parallax]

[/mp_code]

[/mp_span_inner]

[/mp_row_inner]

[mp_row_inner bg_video_youtube_repeat=”true” bg_video_youtube_mute=”true” bg_video_repeat=”true” bg_video_mute=”true”]

[mp_span_inner col=”12″ classes=”motopress-space”]

[mp_space margin=”none,50,none,none”]

[/mp_span_inner]

[/mp_row_inner]

[mp_row_inner bg_video_youtube_repeat=”true” bg_video_youtube_mute=”true” bg_video_repeat=”true” bg_video_mute=”true”]

[mp_span_inner col=”12″]

[mp_posts_grid post_type=”portfolio” columns=”3″ posts_per_page=”3″ posts_order=”DESC” posts_gap=”30″ show_featured_image=”true” image_size=”large” title_tag=”h2″ show_date_comments=”true” show_content=”short” short_content_length=”200″ read_more_text=”Read more” pagination=”false”]

[/mp_span_inner]

[/mp_row_inner]

[/mp_span]

[/mp_row]

[mp_row bg_video_youtube_repeat=”true” bg_video_youtube_mute=”true” bg_video_repeat=”true” bg_video_mute=”true”]

[mp_span col=”12″ classes=”motopress-space”]

[mp_space margin=”none,25,none,none”]

[/mp_span]

[/mp_row]

[mp_row bg_video_youtube_repeat=”true” bg_video_youtube_mute=”true” bg_video_repeat=”true” bg_video_mute=”true”]

[mp_span col=”12″]

[mp_code]

[content_box custom_class=”panelColor1″ ][carousel_owl title=”Thông tin mới” post_type=”post” posts_count=”8″ visibility_items=”4″ thumb=”no” date=”yes” author=”no” comments=”no” more_text_single=”Xem chi tiết” excerpt_count=”32″ display_navs=”no” display_pagination=”yes”][/content_box]

[/mp_code]

[/mp_span]

[/mp_row]