--------3

KỶ NGUYÊN CỦA KHOA HỌC

Thông qua hoạt động kiểm soát và xử lý ô nhiễm môi trường, Vietnano MCS Co., ltd. nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng cao hiệu năng sản xuất, đảm bảo cho sự phát triển bền vững của khách hàng.

Xử lý nước và nước thải
Thực nghiệm và chuyển giao
Đánh giá và cải tiến công nghệ

[cherry_parallax image=”innovation.png” speed=”height” invert=”false”]

Sản phẩm của công nghệ

[/cherry_parallax]

VGT01

Hệ thống xử lý khí thải nhiễm mùi

Hệ thống chuyên dùng để xử lý khí thải có mùi phát sinh từ việc sấy các sản phẩm có nguyên liệu từ động vật như nhà máy sản xuất thức ăn gia súc, thức ăn thủy sản, nhà máy sấy khô thịt, cá…

VGT02

Hệ thống hấp thụ SO2 trong khí thải

Hệ thống xử lý tách SO2 hợp SO2, CO2 của khí thải lò luyện kim. Hệ thống bao gồm các tầng xử lý vận hành phân đoạn trong quá trình thải khí nhằm hấp thụ SO2 cho mục đích kinh tế thải loại CO2.

Tỏi đen HUGAR

Tỏi đen lên men tự nhiên

Tỏi đen HUGAR là một sản phẩm dựa trên nghiên cứu khoa học được đúc kết trong một thời gian dài. Tỏi được lên men tự nhiên theo quy trình kỹ thuật với quá trình lên men trong vòng 60 ngày

[content_box custom_class=”panelColor1″ ][carousel_owl title=”Thông tin mới” post_type=”post” posts_count=”8″ visibility_items=”4″ thumb=”no” date=”yes” author=”no” comments=”no” more_text_single=”Xem chi tiết” excerpt_count=”32″ display_navs=”no” display_pagination=”yes”][/content_box]

[cherry_parallax image=”CLIPtop3.jpg” speed=”height” invert=”false”]

Cùng chúng tôi phát triển bền vững

[/cherry_parallax]

Giám đốc điều hành
  • Mr. Bùi Thanh Bình
  • P/ 0905171851 – 0946306655
  • M/ binhbt@vietnano.com
Giám đốc nghiên cứu và phát triển sản phẩm
  • Dr. Đào Anh Quang
  • P/ 0888792661 – 0868602661
  • M/ quangda@vietnano.com
Giám đốc kỹ thuật
  • MEng. Lê Đình Hiếu
  • P/
  • M/