Giới thiệu

Công ty TNHH Một thành viên SX-TM-DV Vietnano

page2-img1

LÀ CÔNG TY HOẠT ĐỘNG CHÍNH TRONG LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC, VIETNANO MCS LUÔN VƯƠN TỚI NHỮNG GIÁ TRỊ ĐỈNH CAO CỦA CUỘC SỐNG TRONG VIỆC ỨNG DỤNG NHỮNG SẢN PHẨM XANH ĐÁP ỨNG YÊU CẦU PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG NGHIỆP, NÔNG NGHIỆP VÀ THỰC PHẨM

Trong quá trình hình thành và phát triển, Vietnano luôn hướng tới việc đưa những giá trị thật từ những nghiên cứu khoa học trở thành những sản phẩm hữu ích cho cộng đồng, xã hội. Là một doanh nghiệp trẻ, Vietnano MCS luôn nỗ lực trong mọi lĩnh vực. Với sự hợp tác của các nhà khoa học trong và ngoài tỉnh, những sản phẩm của Vietnano MCS có hàm lượng trí tuệ cao hướng tới phục vụ lợi ích thiết thực của con người.
Xem thêm

Sẵn sàng cho kỷ nguyên khoa học

Uy tín hàng đầu, hiệu quả dài lâu

Learn more

Hỗ trợ khoa học cho nền công nghiệp sạch

1.
TỪ NHU CẦU CUỘC SỐNG
Xuất phát từ những vấn đề của cuộc sống, Vietnano và các nhà khoa học tìm ra những giải pháp tối ưu. Với sự hỗ trợ của các kỹ thuật và công nghệ hiện đại, giải pháp của Vietnano là hiệu quả.
2.
THỬ NGHIỆM THỰC TẾ
Trước khi đưa ra thị trường, các sản phẩm của Vietnano được khảo nghiệm kỹ càng mọi mặt. Từ đó tối ưu hóa với các yếu tố có lợi và triệt tiêu những sai sót có thể có để đưa ra sản phẩm hoàn hảo.
3.
ÁP DỤNG CHO THỰC TẾ
Với chúng tôi, lợi nhuận là sự hài lòng của người dùng. Hiệu quả của công việc được đánh giá bằng sự thành công của việc đưa khoa học công nghệ đến với đời sống xã hội, phục vụ lợi ích cộng đồng.

Công nghệ của thời đại.

Click here

Cơ sở vật chất

Sản phẩm Vietnano

Xem chi tiết