loader
Vietnano MCS Co., ltd.

Sáng tạo cho sự phát triển bền vững

LÀ CÔNG TY HOẠT ĐỘNG CHÍNH TRONG LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC, VIETNANO MCS LUÔN VƯƠN TỚI NHỮNG GIÁ TRỊ ĐỈNH CAO CỦA CUỘC SỐNG TRONG VIỆC ỨNG DỤNG NHỮNG SẢN PHẨM XANH ĐÁP ỨNG YÊU CẦU PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG NGHIỆP, NÔNG NGHIỆP VÀ THỰC PHẨM
  • Cải tiến công nghệ hiện tại của các đối tác khách hàng bằng các giải pháp thực tiễn, tiên tiến, phù hợp.
  • Áp dụng công nghệ mới, nhập khẩu công nghệ tiên tiến
  • Phát triển công nghệ theo nhu cầu khách hàng của đối tác
  • Thiết kế và giám sát thi công các giải pháp mới
  • Đổi mới sáng tạo gắn liền kinh tế tuần hoàn và chống biến đổi khí hậu
#
200

giải pháp hiệu quả

Tầm nhìn

Đến năm 2025, Vietnano MCS Co.ltd sẽ trở thành công ty chuyên về ứng dụng khoa học kỹ thuật, cùng mang lại lợi ích bền vững cho chính mình và các đối tác.

Sứ mệnh

Thông qua hoạt động của mình, công ty mong muốn nâng cao chất lượng sản phẩm, nâng cao hiệu quả công việc của các doanh nghiệp và cùng các doanh nghiệp đảm bảo an toàn môi trường sống cộng đồng.

Chiến lược

Hoạt động chính trong lĩnh vực Nghiên cứu khoa học, Vietnano MCS luôn vươn tới những giá trị đỉnh cao của cuộc sống trong việc ứng dụng những sản phẩm xanh, đáp ứng yêu cầu phát triển của Công nghiệp, Nông nghiệp và Thực phẩm.

Giá trị thực tiễn

Vietnano là công nghệ

2020

Áp dụng thành công vật liệu lai nano – than hoạt tính trong xử lý nước thải bệnh viện, nước thải rỉ rác.

2019

Phát triển thành công vật liệu nano – than hoạt tính áp dụng trong xử lý nước thải.

2018

Nghiên cứu và thử nghiệm thành công hệ thống xử lý khí thải VGT, chuyển giao cho các doanh nghiệp xử lý khí NH3 và SO2 trong công nghiệp.

2016

Phát triển sản phẩm Tỏi đen Hugar, từng bước xuất hiện trên thị trường.

2015

Thành lập công ty TNHH Một thành viên SX-TM-DV Vietnano. Định hướng trở thành công ty nghiên cứu, chuyển giao công nghệ cùng một số lĩnh vực xung quanh. Thực hiện nghiên cứu và phát triển sản phẩm.

CHUYÊN GIA

Những nhà khoa học

PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Hãy lựa chọn

Trong quá trình hình thành và phát triển, Vietnano luôn hướng tới việc đưa những giá trị thật từ những nghiên cứu khoa học trở thành những sản phẩm hữu ích cho cộng đồng, xã hội. Là một doanh nghiệp trẻ, Vietnano MCS luôn nỗ lực trong mọi lĩnh vực. Với sự hợp tác của các nhà khoa học trong và ngoài tỉnh, những sản phẩm của Vietnano MCS có hàm lượng trí tuệ cao hướng tới phục vụ lợi ích thiết thực của con người.

Phát triển bền vững

Tư vấn để nhận biết tiềm năng phát triển bền vững cho doanh nghiệp và tổ chức

Xanh hóa

Tư vấn khả năng phát triển sản xuất và tư vấn thiết kế sản phẩm theo hướng xanh hóa

Chuỗi giá trị

Tư vấn kết nối và nâng cấp chuỗi giá trị thích ứng trong bối cảnh biến đổi khí hậu

Đổi mới sáng tạo

Tư vấn các giải pháp đổi mới sáng tạo giúp tạo ra các sản phẩm mang giá trị bền vững