loader

Luôn sẵn sàng các sản phẩm và dịch vụ khoa học kỹ thuật để mang đến lợi nhuận và phát triển bền vững cho các đối tác.

Dịch vụ của của chúng tôi

Tư vấn và triển khai giải pháp công nghệ

fancybox

Tư vấn công nghệ

cải tiến sản xuất để phát triển bền vững

fancybox

Ứng dụng và chuyển giao

các kết quả khoa học cho nhà sản xuất

fancybox

Phát triển công nghệ

tạo ra những mặt hàng giá trị sử dụng cao

Vietnano MCS Co., ltd

Cho sự phát triển bền vững

Bằng kinh nghiệm và các mối quan hệ đối tác trong phát triển khoa học công nghệ, chúng tôi luôn đảm bảo đưa ra các giải pháp tiên tiến, tiết kiệm và hiệu quả nhất, đáp ứng mọi yêu cầu của khách hàng.

Phục vụ sự phát triển bền vững của đối tác

Các dịch vụ

Giải pháp môi trường

Tư vấn lựa chọn giải pháp và thi công các dự án nhằm xử lý và kiểm soát ô nhiễm môi trường trong sản xuất của doanh nghiệp.

Chuyển giao công nghệ

Tư vấn công nghệ và thực hiện việc tiếp nhận, chuyển giao các công nghệ mới giúp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm của các doanh nghiệp.

Hợp tác nghiên cứu

Hợp tác trong đề xuất và thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học nhằm tạo ra các ứng dụng phục vụ cho mục đích phát triển công nghệ, sản phẩm mới.

Gia công công nghệ

Thực hiện các đơn đặt hàng gia công các giải pháp kỹ thuật, công nghệ phục vụ nâng cao năng lực sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp.

Thực phẩm xanh

Chúng tôi tạo ra những mặt hàng thực phẩm có giá trị dinh dưỡng cao, xanh và an toàn giúp tăng cường thể lực và đảm bảo sức khỏe bền vững.

Sản phẩm công nghệ

Chúng tôi sản xuất các mặt hàng ứng dụng công nghệ nano từ các nghiên cứu khoa học và đưa vào trong các lĩnh vực của đời sống và sản xuất.

Góc triển lãm

Sự kiện Vietnano MCS Co., ltd

luôn sáng tạo và cải tiến

THÀNH VIÊN CÔNG TY

    Hãy liên hệ