loader

We work with you to address your most critical business priorities.

There are many variations of passages of Lorem Ipsum available, but the majority have suffered alteration in some form, by injected humour, or randomised words which don’t look even slightly believable.

  • Category : Sự phát triển của Vietnano Xử lý khí thải

Tháng 10 năm 2017, dự án VGT hoàn tất giai đoạn thử nghiệm. Kết quả thử nghiệm cho thấy, hệ thống có khả năng xử lý hoàn toàn mùi gây ra do amoniac trong khí thải gây ra. Với khả năng áp dụng cho khí thải chứa amoniac lên tới 1000 ppm giảm xuống dưới 25 ppm trong vòng 30 giây, hệ thống mang lại hiệu quả tức thời trong việc triệt tiêu mùi gây khó chịu bởi amoniac. VGT mang lại hiệu quả kinh tế và an toàn cao khi có khả năng vận hành tự động các chế độ tiết kiệm, vận hành thường, vận hành tăng cường. VGT thích hợp áp dụng xử lý khí thải cho nhà máy chế biến thức ăn gia súc, xử lý khí thải cho nhà máy chế biến thức ăn thủy sản.