loader

We work with you to address your most critical business priorities.

There are many variations of passages of Lorem Ipsum available, but the majority have suffered alteration in some form, by injected humour, or randomised words which don’t look even slightly believable.

  • Category : Sự phát triển của Vietnano Xử lý khí thải Xử lý nước thải

Tháng 9 năm 2017, Vietnano MCS Co., ltd. đầu tư nghiên cứu vật liệu than hoạt tính hiệu năng cao. Dự án được đặt tên là VAN với mục đích chế tạp vật liệu lai giữa than hoạt tính và các hạt nano có tính năng đặc biệt. Đây là dòng vật liệu có tính chất hấp phụ và xúc tác mạnh mẽ nhờ kết hợp tính chất của than hoạt tính và vật liệu nano. Vật liệu nano/AC được Vietnano MCS Co., ltd. đầu tư với mục đích áp dụng trong cải thiện môi trường sống cũng như nâng cao tính năng cải tiến của xúc tác vô cơ trong xử lý ô nhiễm môi trường.