Hội chợ có quy mô hơn 60 gian hàng gồm các cơ sở tiêu biểu từ các huyện, thị xã, thành phố Huế lựa chọn; các tổ chức kinh tế cung ứng dịch vụ, vật tư nông nghiệp nông thôn; các nhà đầu tư nông nghiệp trong và ngoài tỉnh; các đơn vị phân phối, tiêu thụ trong cả nước.

Vietnano mang Hugar đến Hội chợ như một đại diện tiêu biểu

Hội chợ lần này nhằm giới thiệu những thành tựu về phát triển nông nghiệp, nhất là những sản phẩm nông nghiệpan toàn, chất lượng, ứng dụng công nghệ cao. Giới thiệu những tiềm năng, thế mạnh, mở rộng giao lưu, liên kết hợp tác đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp, nhất là sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, tìm kiếm cơ hội hợp tác và tiêu thụ sản phẩm nông sản. 

Với thương hiệu đã được khẳng định Vietnano hứa hẹn sẽ mang thêm nhiều sản phẩm nông nghiệp có giá trị khác cho thị trường Huế và cả nước

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.