Category Archives: Hugar

Chủ tịch UBND Tỉnh đồng hành cùng Doanh nghiệp.

Với chủ đề Vì một nền kinh tế xanh Phát triển bền vững, ngày 10/5/2019, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã đồng hành cùng doanh nghiệp trong Hội nghị thường niên. Hội nghị Chủ tịch UBND Tỉnh đồng hành cùng Doanh nghiệp. Tham gia hội nghị Vietnano đã mang đến…
Xem chi tiết...