Khách hàng của chúng tôi

Khi hợp tác thì tin tưởng nhau là nền tảng quan trọng, tôi và các nhân viên công ty VinaT hoàn toàn tin tưởng vào Vietnano. Hy vọng trong tương lai, sự hợp tác bền chặt sẽ mang lại sự phát triển của cả hai doanh nghiệp.

Mr. Vũ Minh Hựu, Giám đốc VinaT

Nếu các công ty cùng tương trợ nhau để phát triển bền vững thì môi trường Việt Nam sẽ ngày càng tốt hơn. Đây là điều mà công ty chúng tôi và Vietnano đang nỗ lực tiến tới. Tôi hy vọng, sự hợp tác sẽ ngày càng sâu rộng hơn không chỉ với Vietnano mà còn với các công ty có cùng chung chí hướng.

Mr. Hoàng Công Vinh, PGĐ nhà máy Vinh Hưng

Công ty Vietnano đã song hành cùng chúng tôi trong việc sản xuất bền vững. Cùng nhau bảo vệ và gìn giữ môi trường là một trong những tiêu chí mà chúng tôi đặt ra. Tôi thật sự tin tưởng vào sự hợp tác này.

Mr. Nguyễn Hoàng Thắng, Giám đốc Tano Co.ltd