Tháng 11 năm 2018, Tỏi đen Hugar tham dự Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia TechFest 2018 Đà Nẵng