Năm 2016, Vietnano MCS Co., ltd. hỗ trợ hộ nuôi tôm Nguyễn Hồng Phong (Phong Điền) trong kiểm soát dịch bệnh, kiểm soát môi trường nước trong quá trình sản xuất.