Tháng 7 năm 2018, Tỏi đen Hugar tham gia Hội chợ sản phẩm nông nghiệp Tỉnh Thừa Thiên Huế. Tại Hội chợ, Vietnano MCS Co., ltd. là một trong 60 đại diện của tỉnh tham dự giao lưu, triển lãm và trao đổi.