Sau nhiều vòng thi, tháng 8 năm 2018, Hệ thống xử lý khí thải đa chức năng VGT lọt vào top 60 dự án xuất sắc nhất Startup Wheel 2018.