Tháng 2 năm 2017, Vietnano MCS CO., ltd. đầu tư nghiên cứu sản phẩm tỏi đen. Trong thời gian đầu, Vietnano thử nghiệm sản phẩm tỏi đen nhiều nhánh. Sau đó tỏi đen một nhánh được đưa vào thử nghiệm sản xuất.