Thàng 9 năm 2018, Vietnano MCS Co., ltd. đã khảo sát và tư vấn cho công ty Cổ phần Bảo Âu trong việc nhận biết nguyên nhân và phương án xử lý khí thải có chứa SO2 của nhà máy luyện kim loại Antimony.