loader

We work with you to address your most critical business priorities.

There are many variations of passages of Lorem Ipsum available, but the majority have suffered alteration in some form, by injected humour, or randomised words which don’t look even slightly believable.

  • Category : Sự phát triển của Vietnano Xử lý khí thải

Tháng 8 năm 2016, Vietnano đầu tư nghiên cứu hệ thống xử lý khí thải trong công nghiệp. Dự án được đặt tên VGT01 với mục tiêu chế tạo thành công hệ thống xử lý khí thải đa năng. Hệ thống dự kiến áp dụng trong xử lý khí thải có mùi do chứa amoniac như khí thải của các nhà máy chế biến thức ăn gia súc, thức ăn thủy sản; khí thải có chứa khí độc có tính axit như SO2, H2S.