Tháng 11 năm 2017, Vietnano MCS Co., ltd. đại diện doanh nghiệp Thừa Thiên Huế tham dự Danang TechDemo 2017. Đây là sự kiện đánh dấu bước đầu tiên của doanh nghiệp vào thị trường lớn của cả nước. Sự kiện là cơ hội để các sản phẩm của Vietnano MCS Co., ltd. đi ra thị trường vững mạnh.