loader

We work with you to address your most critical business priorities.

There are many variations of passages of Lorem Ipsum available, but the majority have suffered alteration in some form, by injected humour, or randomised words which don’t look even slightly believable.

  • Category : Sự phát triển của Vietnano

Tháng 11 năm 2017, Vietnano tham dự chuỗi sự kiện công nghệ trong Hội thảo Quốc tế về Xúc tiến hợp tác, đầu tư và Chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực Năng lượng và Bảo vệ môi trường. Đây là diễn đàn mở ra nhiều cơ hội để các doanh nghiệp tiếp cận công nghệ cũng như trình diễn sản phẩm với đối tác quốc tế.