Tháng 11 năm 2017, Vietnano MCS Co., ltd. có mặt tại Diễn đàn kết nối Công nghệ xanh – Nông nghiệp sạch. Diễn đàn là nơi trao đổi, giao lưu và là nơi để các doanh nghiệp tiếp thu những giá trị mới, tư duy mới áp dụng vào trong sản xuất, kinh doanh. Hướng đến những công nghệ kiểm soát ô nhiễm môi trường, tạo ra những sản phẩm sạch, chất lượng.