USAID LinkSME là dự án 5 năm do USAID tài trợ, được thực hiện từ tháng 9/2018 đến tháng 9/2023. Các mục tiêu cơ bản của dự án gồm: Nâng cao năng lực tham gia các chuỗi giá trị toàn cầu trong 5 lĩnh vực của các SME Việt nam và Tăng cường khung liên kết kinh doanh giữa các SME và các công ty nước ngoài.

Mục đích

USAID SME sẽ tạo những thanh đổi mang tính hệ thống trong các mối quan hệ kinh doanh giữa các đối tác SME của Việt Nam với các công ty nước ngoài. Để làm được điều này, các SME Việt Nam cần cải thiện môi trường sản xuất, phương thức làm việc để từ đó tạo thêm công ăn việc làm, nâng cao đồi sống và khuyến khích tinh thần đổi mới của các doanh nghiệp.

Đối tác của Vietnano có lợi ích gì?

Thông qua các khoản tài trợ của USAID, USAID LinkSME sẽ hỗ trợ cho các SME là đối tác của Vietnano MCS Co., ltd. hội nhập tốt hơn trong các chuỗi cung ứng toàn cầu với tính chất là các nhà cung ứng giá trị gia tăng và đổi mới sáng tạo.

Các ngành trong giai đoạn 1

  • Điện tử: Hiện nay hầu hết các nhà cung ứng của Việt Nam chỉ sản xuất các bộ phận đơn lẻ như bao bì, phụ tùng, kim loại và các dịch vụ hậu cần kho vận. Các doanh nghiệp có thể sử dụng tư vấn và giải pháp của Vietnano MCS Co., ltd để nâng cấp sản xuất, hệ thống hóa sản xuất để cung cấp các sản phẩm hoàn thiện cho thị trường trong nước và nước ngoài, từ đó phát triển thành một đối tác cung ứng trong chuỗi giá trị toàn cầu.
  • Kim khí (linh kiện và đầu vào): Bao gồm các loại thiết bị như máy móc và công cụ liên quan đến các hiệu chỉnh và các bộ phận bằng kim loại và đi kèm với vật tư tiêu hao, phần mềm và dịch vụ trong lĩnh vực này.

Các lĩnh vực khác sẽ tiếp tục được phát triển trong giai đoạn tiếp theo. Các SME có thể đăng ký ngay từ bây giờ để nhận thông tin từ dự án và được tiếp nhận dự án trong các giai đoạn kế tiếp.

Chiến lược hợp tác, học tập và thích ứng (CLA)

  • Hợp tác: Thảo luận về những biện pháp có hiệu quả/không có hiệu quả, tăng cường sự hiệp lực trong lĩnh vực giữa đối tác với Vietnano MCS Co., ltd. Tương tác và phát triển quan hệ đối tác.
  • Học tập: Hiểu được những lý do dẫn tới sự hiệu quả/chưa hiệu quả, những lĩnh vực có thể mở rộng, nhân rộng và cải tiến.
  • Thích ứng: Điều chỉnh chiến lược và các hoạt động trên cơ sở các bài học đã rút ra và các dữ liệu/bằng chứng thu thập được để tiếp tục cải thiện và đạt được kết quả đề ra.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.