Với sự hỗ trợ của Sở Khoa học Công nghệ Huế và trường Cao đẳng Công nghiệp Huế, Vietnano đã tham dự Techdemo Đà Nẵng 2017. Gian giới thiệu đã được nhiều người quan tâm và kết nối. Trong tương lai, Vietnano sẽ tiếp tục rộng rãi kết nối đến các đối tác để cùng phát triển bền vững.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.