loader

Tháng 11 năm 2017, sau một thời gian thử nghiệm, thương hiệu Tỏi đen Hugar chính thức ra đời với chất lượng sản phẩm và đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm được kiểm soát chặt chẽ. Với việc xuất hiện Tỏi đen Hugar trên thị trường, Vietnano MCS Co., ltd. chính thức đặt […]